“A mellor inversión para o teu futuro é unha formación de calidade”

CURSO DE PERSONAL AUXILIAR DE CONGRESOS E OUTROS EVENTOS

XERAL

 • Curso intensivo 16 horas
 • Diploma acreditativo propio
 • Bolsa de emprego propia
 • Prazas limitadas
 • Kit azafata/o

CONTIDO

 • Introdución ao protocolo
 • Tipos de eventos
 • Tipos de azafatas e as sóas principais funcións
 • Terminoloxía básica
 • Aspectos prácticos de colocación según protocolo (montaxe de mesa presidencial, colocación de bandeiras, montaxes de sala, ubicación, precedencias)
 • Pautas básicas de imaxe personal e “saber estar”
 • Kit da azafata
 • Aquelo que nunca pode facer unha azafata
LUGAR / DATA / HORARIO
Santiago de Compostela na aEPIT (asociación de Empresarios do Polígono do Tambre) Vía Edison nº1 – 15890 Polígono do Tambre
3 e 4 de outubro de 2016
Luns 15: de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00
Martes 16: de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00

OBXECTIVOS

Este curso a unha perfecta ferramenta para poder introducirte no mundo da asistencia e coordinación de congresos e outros eventos.
Poñemos a túa disposición os coñecementos tanto teóricos como prácticos que precisas para desempeñar este traballo con profesionalidade.

REQUISITOS DE ACCESO
Este curso estó diseñado para xente que lle interese o mundo dos eventos e as relacións públicas, podendo empezar a súa andadura no sector como auxiliar.
Para obter uhna praza neste curso non a necesario ter ningunha titulación específica.
As prazas están limitadas a un máximo de 15 alumnos por curso, xa que o consideramos o máis apropiado para o correcto funcionamento do mesmo, facilitando así o seu máximo aproveitamento. No caso de cubrir estas prazas, darase acceso por rigurosa orde de inscrición (contando como data a que conste no abono da cuota de matrícula)

PROCEDEMENTO DE INSCRICIÓN

Data de inscrición: ata o venres 12 de abril
A partir do día 10 de abril contactar vía telefónica no 657358869
Será necesario enviar un correo electrónico a info@estilaazafatas.com
adxuntando a seguinte documentación:

 • Ficha de inscripción
 • Carné de identidade
 • Curriculum (opcional)
 • Carta de presentación reflexando os intereses en relación ao curso. (opcional)
 • Carné de estudiante ou cartilla do SEPE onde se figura como demandante de emprego (só no caso de ser obxeto de aplicación de desconto)

Unha vez recibida esta información, enviarémoslle un correo coa información precisa para a realización do correspondente pago.
Deberó aboar o correspondente importe e mandarnos pola mesma vía o xustificante de pago.
Nese momento queda formalizada a matrícula e confirmada a súa praza.

PREZO
Inscrición xeral – 130 euros
Estudantes de cualquera especialidade – 120 euros
Estudantes de Turismo ou Relacións Públicas (ciclo formativo ou grao) – 110 euros
Desempregados – 110 euros

*Estos prezos inclúen o 21% de IVA.
**Dende a organización reservámonos o dereito de modificación do curso. Nese caso si vostede non está satisfeito con algún cambio, devolveráselle o importe íntegro da matrícula.

CONTACTO
mail: info@estilaazafatas.com
Telf: 657358869