TwitterFacebook

Cursos 2016

“A mellor inversión para o teu futuro é unha formación de calidade”


CURSO de PERSOAL AUXILIAR DE CONGRESOS E OUTROS EVENTOS

XERAL

 • Curso intensivo 16 horas
 • Diploma Acreditativo propio
 • Bolsa de emprego propia
 • Prazas limitadas (15 inscritos)
 • Kit azafata/o
 • Sesión práctica de imaxe personal en “Ensoños Peluqueros”
 • Visita ó Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia

CONTIDO

Podemos dividir o contido en dous bloques principais:

PROGRAMACIÓN TEÓRICA

  • Introdución ao protocolo
  • Tipos de eventos
  • Tipos de azafatas e as súas principais funcións
  • Terminoloxía básica
  • Aspectos prácticos de colocación según protocolo (montaxe de mesa presidencial, colocación de bandeiras, montaxes de sala, ubicación, precedencias…)
  • Pautas básicas de imaxe personal e ´saber estar´
  • Kit da azafata
  • Aquelo que nunca pode facer unha azafata

PROGRAMACIÓN PRÁCTICA

  • Dinámicas e actividades
  • Supostos prácticos de posibles situacións. Resolución

SESIÓN DE IMAXE EN “ENSOÑOS PELUQUEROS”

Esta media xornada permitiranos coñecer de man de profesionais os millores consellos para poder sacarlle o máximo partido á nosa imaxe. Ofrecemos unha sesión teórico-práctica de imaxe persoal, atendendo consultas e dando un trato personalizado.

Pautas sencillas para recollidos
Consellos de maquillaxe
Tipos de productos e as súas características

VISITA Ó PALACIO DE CONGRESOS E EXPOSICIÓNS DE GALICIA

LUGAR / DATA / HORARIO
Santiago de Compostela – AEPIT (Asociación de Empresarios do Polígono do Tambre) Vía Édison nº1 – 15890 Polígono do Tambre
3 e 4 de outubro de 2016
Luns 3: de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00
Martes 4: de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00

OBXECTIVOS
Este curso é unha perfecta ferramenta para poder introducirte no mundo da asistencia e coordinación de congresos e outros eventos.
Poñemos á túa disposición os coñecementos tanto teóricos como prácticos que precisas para desempeñar este traballo con profesionalidade.

REQUISITOS DE ACCESO
Este curso está diseñado para xente que lle interese o mundo dos eventos e as relacións públicas, podendo empezar a súa andadura no sector como auxiliar.
Para obter uha praza neste curso non é necesario ter ningunha titulación específica.
As prazas están limitadas a un máximo de 15 alumnos por curso, xa que o consideramos o máis apropiado para o correcto funcionamento do mesmo, facilitando así o seu máximo aproveitamento. No caso de cubrir estas prazas, darase acceso por rigurosa orde de inscrición (contando como data a que conste no abono da cuota de matrícula)

PROCEDEMENTO DE INSCRICIÓN
Data de inscrición: Ata o xoves 29 de outubro de 2016
Será necesario enviar un correo electrónico a – info@estilaazafatas.com
Adxuntando a seguinte documentación:

 • Ficha de inscripción
 • Carné de identidade
 • Curriculum (opcional)
 • Carta de presentación reflexando os intereses en relación ao curso. (opcional)
 • Carné de estudiante ou cartilla do SEPE onde se figura como demandante de emprego (só no caso de ser obxeto de aplicación de desconto)

Unha vez recibida esta información, enviarémoslle un correo coa información precisa para a realización do correspondente pago.
Deberá aboar o correspondente importe e mandarnos pola mesma vía o xustificante de pago.
Nese momento queda formalizada a matrícula e confirmada a súa praza.

PREZO
Inscrición xeral – 130 €
Estudantes de cualquera especialidade – 110 €
Estudantes de Turismo ou Relacións Públicas (ciclo formativo ou grao) – 100 €
Desempregados – 100 €

*Estos precios inclúen o 21% de IVA.
**Dende a organización reservámonos o dereito de modificación do curso. Nese caso si vostede non está satisfeito con algún cambio, devolveráselle o importe íntegro da matrícula.

CONTACTO
info@estilaazafatas.com
Telf: 657358869